Izaberite stranicu

Meditacije u kriznim trenucima | Dvoboj sa smrću

1.250,00 рсд

Džon Don
Meditacije u kriznim trenucima | Dvoboj sa smrću
Prevod Milan Miletić
Pogovor Jovica Aćin

Među Donovim proznim radovima, upravo su Meditacije u kriznim trenucima njegovo najtrajnije delo. Meditacije su napisane kad je njihov autor uspeo da preboli ozbiljnu bolest.

Izdanje 2016
Format 11×18cm
Strana 228
ISBN 9788689107722

Opis

Džon Don
Meditacije u kriznim trenucima / Dvoboj sa smrću

Najtrajnije delo

Među proznim radovima Džona Dona, upravo su Meditacije u kriznim trenucima njegovo najtrajnije delo. Meditacije su napisane kad je njihov autor uspeo da preboli ozbiljnu bolest.

Bolest?

Iako Džon Don nigde izričito ne kazuje o kojoj je bolesti reč, po svemu sudeći, a prema dijagnozama današnjih lekara zasnovanim na simptomima opisanim u meditacijama, u pitanju je bio tifus ili jaka groznica koja se neprestano vraćala.

Bolest ga je držala skoro mesec dana, od druge polovine novembra do prve ili druge nedelje decembra 1623. Svaka od piščevih refleksija, vezana za određeni stadijum bolesti, ustrojena u trostrukom obliku: meditacija, razjašnjenje i molitva.

Svaka izražava duboku emociju i uvek je osenčena osobenom žudnjom za životom, pa i njegovim zadovoljstvima. Nesumnjivo najdalekosežnija od ovih meditacija jeste sedamnaesta. Sama ona je već dovoljan razlog da se predamo i ostalima.

Ta meditacija je i najpoznatija. U njoj nam se saopštava dragoceno saznanje o čoveku i čovečanstvu. Čovek nije neko ostrvo za sebe, odvojeno od sveta, nego je uvek u svetu i sa svetom, i u svakoj radosti i svakoj nevolji deli sa njim zajednički put.

To saznanje moralo bi i danas da bude na snazi i nikad ga ne treba zaboraviti. Svi smo mi poglavlja u istoj knjizi. Takva knjiga bi bila nemogućna ako bi ma samo i jedno poglavlje nedostajalo. Ako smo svedoci smrti drugog, moramo uvek znati da smo i mi njen deo, da je ona i naša smrt. Ne pitajmo za kim posmrtno zvono zvoni, jer odgovor bi trebalo već znamo.

Don kaže da to zvoni zvoni i za tebe. Po tome će Ernest Hemingvej nasloviti svoj čuveni roman o građanskom ratu u Španiji.

Call Now Button