Izaberite stranicu

Eleusinske misterije

600,00 дин.

Dadli Rajt
Eleusinske misterije
Preveo Milan Miletić

Misterije su, kaže Platon, uspostavili ljudi velikog duha, koji su, u to rano doba,nastojali da podučavaju čistoti, da ublažavaju okrutnost, da uzdižu sopstveni moral i poboljšavaju sopstvene postupke, ali i da društvo obuzdavaju sponama čvršćim od onih koje nameću ljudski zakoni.

Izdanje: 2014
Format: 12×17cm
Strana: 124
ISBN: 9788689107197

Kategorija:

Opis

Eleusinske misterije – obredi stare Grčke, a potom i Rima, o kojima postoje istorijska svedočanstva još iz sedmog veka pre hrišćanske ere – u sijaset stvari itekako podsećaju na obrede i delotvornog i spekulativnog slobodnog zidarstva. Što se njihovog porekla tiče, osim mitske priče, nema nikakvih tragova. Po mišljenju izvesnih uglednih autora, pripisuje im se egipatsko poreklo, ali za ovo nema nikakvih pouzdanih dokaza.
Postoji i priča o tome da je Sveti Jovan jevanđelista – kojeg slobodni zidari toliko uvažavaju i poštuju – bio posvećen u ove misterije. Nema sumnje, više nego jedan od otaca ranohrišćanske crkve razmetao se sopstvenim posvećenjem u ove obrede. Nadam se da će činjenica da je ovo prvi pokušaj da se podrobnije izloži obred ovih misterija i njihovo značenje, doprineti većem zanimanju za njih i da će biti od koristi onima koji se bave proučavanjem slobodnog zidarstva.

Tek nekoliko strana istorije ljudskog duha opčinjava više od priče o antičkim misterijama, a jedno njeno poglavlje sledi na stranicama pred nama – ispričano je precizno, pronicljivo i privlačno. Poput svih čovekovih zdanja, one svoj temelj imaju u stvarnoj potrebi, do koje stižu dram skim iska zom vere, nade i čežnji ljudskog roda i prizivajući onaj večni misticizam koji je u isti mah i radost i uteha čoveku dok maršira, puzi ili se probija kroz metež sumnji, opasnosti, bolesti i smrti, koji nazivamo našim životom.

Od Pitagore do Plutarha, stari učitelji svedoče o svrsi misterija, a Kikeron potvrđuje da čovek, od onog što nauči u zdanju Kuće tajni, nastoji da živi plemenito i da u samrtnom času sebi priušti blažene misli.
Misterije su, kaže Platon, uspostavili ljudi izuzetnog duha, koji su, u to najranije doba, nastojali da podučavaju čistoti, da ublažavaju okrutnost, da uzdižu sopstveni moral i poboljšavaju sopstvene postupke, ali i da društvo obuzdavaju sponama čvršćim od onih  koje nameću ljudski zakoni.