Izaberite stranicu

Alegro za zbogom | Poslednji koncert Bitlsa

500,00 дин.

Alegro za zbogom
Poslednji koncert Bitlsa
Priredio Aleksandar Maćešić
Nenajavljen (i besplatan) koncert na krovu, 30. januara 1969. godine, u Sitiju, poslovnom središtu Londona, u Ulici Sevil Rou br. 3, zauzima gotovo mitsko mesto u celom njihovom opusu, ne samo zbog toga što je to bio njihov poslednji koncert (što niko, ipak, u tom trenutku nije mogao da zna, pa ni sami Bitlsi)…

Izdanje: 2016
Format 12×17cm
Strana 88
ISBN 9788689107807

Kategorija:

Opis

Verovatno prvi koncert na krovu, uopšte, održan je 7. decembra 1968. godine, na krovu hotela Šajler na Men­­hetnu, u Njujorku. Na nagovor francuskog režisera Žan-Lik Godara, američka grupa Džeferson Erplejn (Jefferson Airplane), pokušala je da održi kocert u po bela dana, ali se ispostavilo da je izvedena svega jedna cela stvar, House At Pooneil Corners.

Godar je osećao da su Džefersoni najbolji predstavnik mladalačkog duha tog vremena, pa je u svom napola dokumentarnom, na­pola političkom filmu ONE A. M. (One American Movie ili Jedan američki film), želeo da snimi grupu u buntovničkom poduhvatu. Međutim, stvar se neo­bi­č­no brzo završila tako što se njujorška policija pojavila na krovu i obustavila nenajavljen i neodobren koncert.

A u tome se uveliko oslanjala na pretnju hapšenjem usled buke i remećenja javnog reda. Tako se ispo­sta­vilo da se s američkom policijom nije šaliti.

Međutim, koncert na krovu londonskog zdanja u ulici Sevil Rou, 30. januara 1969, policija nije prekinula. Iako na filmu defiluju policijske marice, narednici i podnarednici, čime je stvoren utisak da je policija pre­ki­nula podnevni, nenajavljeni, besplatni koncert Bitlsa, do toga nije došlo, prvenstveno na razočaranje grupe.

Policijska stanica na Vest Endu nalazi se u istoj ulici gde i zdanje Epla, samo u broju 27, takoreći nekoli­ko koraka dalje. Nema sumnje da je policija čula gla­snu rok muziku koja se orila ulicom. Logično, da je to hte­la, po­licija je mogla da prošeta i zaključi slučaj i pre nego što je prva stvar odsvirana do kraja.

Takav zaklju­čak sao­brazan je razmišljanju koje se oslanja na logiku, ali koncert je ipak potrajao 42 minuta. Tek kad je usle­dila prava poplava pritužbi, policija je bila pri­nuđena da nešto preduzme. Pre upada u zdanje Epla, iz policijske stanice neko je telefonirao i učtivo obavestio da Bitlsi imaju još 10 minuta.

Prema mišljenju izvesnih upu­će­nih ljudi to je verovatno značilo da se svi, koji za tim imaju potrebe, otarase nedozvoljenih supstanci. Istina je i da je osoblje u zgradi u početku odbijalo da pusti po­­liciju u zgradu.

Do promene u stavu došlo je posle pre­t­nje hapšenjem, ispostavlja se prilično ubedljivim argu­mentom, kao i prethodno u Njujorku.

Na filmu, koji je znalački montiran, vidi se da je, po­što se pojavila na krovu, policija imala uspeha samo kod Mala Evansa. On je isključio pojačalo Džordžu Ha­risonu. Izgleda da su se Bitlsi ohrabrili samom či­nje­nicom da ponovo sviraju zajedno. Bitllsi su završili koncert odsviravši stvar Get Back i nisu prkosili policiji preko mere. A izgleda da su u stanici prestoničke policije bili tole­rantniji od svo­jih njujorških kolega.