Izaberite stranicu

izum nenadmašnog majstora

Za života je Leonardo secirao najmanje 30 tela. Bio je prvi koji je izradio precizne anatomske crteže, premda su i Platon i Aristotel pre njega proučavali čovekovo telo. I ne samo da je izradio precizne anatomske crteže, on je ponudio i objašnjenja. Leonardo je takođe dao doprinos razvoju veštačkih udova i sintetičkih organa.

Prikazan jedan rezultat

Call Now Button